Brandweer

Kalmthout

Brandpreventie (brandvoorkoming) omvat het geheel van te nemen maatregelen om branden te voorkomen en/of uitbreiding van brand te vermijden in alle mogelijke gebouwen, instellingen en tijdens grote manifestaties.
 
De te nemen maatregelen om dit doel te bereiken werden vastgelegd in diverse reglementeringen en normen. De wetten en reglementeringen worden in België uitgevaardigd op verschillende niveaus: door de Federale Overheid worden wetten gemaakt (o.a. K.B. basisnormen), door de Provinciale Overheid worden decreten opgesteld en de gemeenten kunnen gemeentelijke reglementen uitvaardigen. De taak van de brandweer bestaat erin deze wetten en reglementen te doen toepassen en naleven.

 
Wanneer dient een brandweerverslag te worden opgemaakt?
 
Wettelijk gezien dienen er twee voorwaarden te zijn vervuld om een brandweeradvies op te maken:

 • de Burgemeester moet erom verzoeken    
           en
 • er moet reglementering voorhanden zijn

De Burgemeester zal de brandweer steeds verzoeken een advies uit te brengen in alle onderstaande  gevallen:

 • bouwaanvraag nieuwbouw (uitgezonderd eengezinswoningen; voor het bouwen of verbouwen van eengezinswoningen is geen brandpreventieadvies vereist)
 • bouwaanvraag restauratie/renovatie van gebouwen
 • bestemmingswijziging van gebouw
 • structurele verbouwingswerken
 • wettelijk verplichte periodieke keuringen voor verlengingen erkenningen (ziekenhuis, rusthuis, logiesverstrekkend bedrijf, school, kinderopvang)
 • bij de organisatie van grote evenementen
 • Publiek toegankelijke lokalen

 

Hoe een brandpreventieverslag aanvragen?
 
Voor brandweeradviezen welke gekoppeld zijn aan een stedenbouwkundige vergunning, wordt er door de bouwdienst van de gemeente Kalmthout automatisch advies gevraagd aan de brandweer.
 
In de andere gevallen die voldoen aan de voorwaarden voor het opmaken van een brandweerverslag (zie hierboven) dient de aanvrager een verzoek tot controlebezoek van de brandweer te richten aan Burgemeester Jacobs – Kerkeneind 15-17 – 2920 Kalmthout (
Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.  ). Hierna wordt opdracht gegeven aan de brandweer om een controlebezoek te verrichten.
Hou er rekening mee dat de brandweer beschikt over een termijn van 1 maand na het binnenkomen van de aanvraag om haar advies uit te brengen. Bezorg dus tijdig uw aanvraag aan de Burgemeester.
 
 
Is een brandweerverslag gratis?
 
Tot op heden is een brandweerverslag gratis.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT